Warunki Użytkowania

Missguided Limited (numer firmy 03235904) ("My”, "Missguided”, "Nasze”, "Nas”) 75 Trafford Wharf Road, Manchester, Wielka Brytania M17 1ES jest właścicielem i admistratorem poniższych stron internetowych: www.missguided.co.uk; www.missguidedus.com www.missguidedau.com; www.missguided.eu; www.missguidedfr.fr; www.missguided.com/pl; www.missguided.com/de; i www.missguided.com/es (“Strony Internetowe”).

Niniejsze warunki (Warunki) wyjaśniają zasady użytkowania stron internetowych i informacji w nich zawartych jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Użycie zawiera nieograniczony dostęp, przęglądanie oraz rejestrację na tych stronach, jak również jakikolwiek wkład ze strony klienta (zdefiniowane poniżej).

Te warunki określają również w jaki sposób możesz się z nami kontaktować używając swoich kont na portalach społecznościowych (w tym bez ograniczeń nasze konta na: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat i YouTube) („Portale Społecznościowe”). Interakcja w tym kontekście obejmuje bezgraniczne: dołączenie do naszej oficjalnej strony Missguided, śledzenie nas, lajkowanie, rozpowszechnianie naszych postów, lub dodawanie komentarzy nawiązujących do naszej strony, lub jakikolwiek wkład ze strony kilenta (zdefiniowane poniżej) na portalach społecznościowych.

Strony i portale społecznościowe będą wspólnie określane jako ‘Usługi’ w ninejszych Warunkach.

Prosimy też zapoznać się z naszymi Warunkami Sprzedaży, które odnoszą się do zakupu produktów ze stron jak również Polityką Prywatności i Polityką Cookies, które odnoszą się do informacji zebranych podczas Twojego korzystania z Usług lub innych serwisów Missguided.

Prosmimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed użyciem naszych Usług. Poprzez korzystanie z naszych stron internetowych i interakcję na portalach społecznościowych, zgadzasz się na niniejsze warunki, Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Warunki Sprzedaży jak również przestrzeganie ich. Jeżeli nie zgadzasz się na nasze warunki, prosimy o nie korzystanie z naszych Usług na naszych stronach internetowych.

YJesteś odpowiedzialny by upewnić się, że każda osoba korzystające z naszych stron internetowych za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego jest świadoma naszych warunków i je przestrzega.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Warunki były ostatnio aktualizowane w dniu 10 marca 2016 r

Treść Usług

Treść usług zawiera tylko ogólne informacje. Nie mają one na celu wnoszenie porad, na których należy się opierać.

Będziemy aktualizować nasze Usługi co jakiś czas, jak również możemy zmienić ich zawartość w każdym momencie.

Pomimo, że dokładamy wszelkich starań by aktualizować informacje o Usługach na bieżąco, nie możemy dać gwarancji lub potwierdzenia, że zawartość Usług jest dokładna, kompletna i aktualna.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi lub jakiekolwiek treści w nich zawarta zawsze będzie dostępna. Mamy prawo zawiesić, cofnąć, przerwać lub zmienić całość lub część Usług bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane Twojego Konta

Kiedy rejestrujesz konto na stronach internetowych Missguided ("Konto") będziesz musiał użyć adresu e-mail i hasła by się zalogować („Dane Logowania”). Twój login i hasło muszą zostać poufnę, jak również nie możesz ich dzielić z osobami trzecimi. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak będziemy wykorzystywać informacje o Tobie.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia / zablokowania konta, jeśli zostanie wykryte wyszukiwanie za pomocą adresów IP proxy (Internet Protocol Addresses), do próby ukrycia korzystania z wielu kont, lub zakłócania świadczonych przez nas usług w jakikolwiek sposób, jak również nie zastostosowania sie do naszych warunków.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twoje dane logowania, należy niezwłocznie powiadomić nas, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta na customercare@missguided.co.uk lub drogą pocztową na adres: Missguided Ltd, 75 Trafford Wharf Road, Manchester, Wielka Brytania M17 1ES.

Przesyłanie treści

Możesz przesłać recenzje, profile, zdjęcia, pliki wideo, instrukcje, komentarze, pytania, opinie, pomysły, sugestie lub inne informacje lub materiały za pośrednictwem naszych stron lub portali społecznościowych, odnoszących się do naszych stron, produktów, promocji i innych, o których chcesz się wypowiedzieć, tylko jeśli są one zgodne z naszymi warunkami określonymi poniżej ("Warunki Kontrybucji").

Poprzez kontrybucję zgadzasz się, że my i osoby trzecie działające w naszymi imieniu możemy użyć lub skontaktować się z Tobą na temat Twojej kontrybucji.

Poprzez przesłanie kontrybucji, udzielasz nam trwałe, nieodwołalne, niewyłączne, przekazywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencje do użytku, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, edytowania, adaptowania, tłumaczenia, usuwania, publikowania, tworzenia dział pochodnych, wykonywania, sprzedaży i/lub dystrybucji owych Kontrybucji oraz prawo do zastosowania ich w jakikolwiek sposób, w całości lub kawałkach na całym świecie bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie. Poprzez przesłanie kontrybucji użytkownik zrzeka się wszelkich praw do odsprzedaży, odtwarzania oraz praw osobistych wobec Kontrybucji wliczając w to Twoje bezgraniczne prawo do bycia przypisanym do Kontrybucji oraz prawo do sprzeciwienia się niewłaściwemu traktowaniu owej Kontrybucji.

Wszystkie Kontrybucje nie będą uważane za poufne.

Standardy Kontrybucji.

Kontrybucje muszą:

 1. być dokładne (gdzie stwierdza fakty);
 2. być rzeczywiste (jeżeli stwierdzają opinie);
 3. być zgodne z wytycznymi (określonymi poniżej);
 4. być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontrybucje nie mogą:

 1. Zawierać treści, zniesławiające, nieprzyzwoite, obraźliwe lub niemoralne;
 2. Promować materiały erotyczne;
 3. Promować przemocy;
 4. Promować dyskryminację nawiązującą do rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej;
 5. Promować lub wspierać jakiekolwiek nielegalne czyny, obejmując lecz nie ograniczające się do przemocy, nadużycia komputera lub naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby (obejmując lecz nie ograniczając się do praw autorskich, znaków towarowych lub praw do baz danych);
 6. Być wynikiem działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
 7. Być zastraszające, obraźne, niemiłe, naruszające czyjąś prywatność, powodujące stres i/lub wstyd innej osoby;
 8. Oszukiwać inne osoby lub być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek inną osobę lub fałszywie przedstawiającą Twoją tożsamość lub związek z inną osobą;
 9. Sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas jeżeli nie jest to prawdą;
 10. Sugerować jakiegokolwiek powiązanie z nami w przypadku gdy nie ma to z nami nic wspólnego;
 11. Być opublikowane odpłatnie przez osoby trzecie
 12. Zawierać wirusów komputerowych lub innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików komputerowych

Wytyczne

Ogólne wytyczne

 1. Musisz mieć pozwolenie wszystkich osób uwzlędoninych lub możliwych do zidentifikowania w Twojej Kontrybucji (zarównie na zdjęciu, filmów lub innych)
 2. Twój załącznik musi być stworzony przez Ciebie, a nie skopiowany z jakichkolwiek prac stworzonych przez innych;
 3. Możesz tylko przesyłać zdjęcia i filmy, które zostały zrobione samodzielnie lub gdy posiadasz prawo do ich wykorzystania w Twojej Kontrybucji. Musisz upewnić się, że właściciel strony zdjęć lub filmów będzie poinformowany o zamiarze ich publikacji.
 4. Opinie dotyczące produktów powinny odnosić się do produktów i dlatego zdjęcia powinny pokazywać produkty i / lub jak korzystać z produktu;
 5. Nie należy pisać o Obsłudze Klienta, skontaktuj się z nami jeśli masz problemy, które wymagają natychmiastowej uwagi;
 6. Nie należy promować konkurentów lub cen za produkt;
 7. Musisz mieć 16 lat lub więcej by publikować Kontrybucje. Jeżeli jesteś poniżej 18 roku życia musisz mieć pozwolenie od rodzica lub opiekuna by opublikować Kontrybucje, a poprzez to potwierdzasz, że uzyskałeś takie pozwolenie.

Wytyczne zdjęć

Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki:

 1. Zdjęcia muszą być w formacie BMP, PNG, GIF lub JPEG
 2. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5MB
 3. Zdjęcie musi mieć co najmniej 100 pikseli wysokości;
 4. Obraz musi mieć co najmniej 100 pikseli szerokości.

Mamy prawo zdecydować czy doszło do naruszenia jakichkolwiek standardów Kontrybucji. Jeżeli swierdzimy, że nasze standardy Kontrubucji i zasady zostały w jakikolwiek sposób naruszone, podejmiemy działania, jakie uznamy za stosowne, wliczając w to:

 1. natychmiastowe, czasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z naszej strony internetowej;
 2. natychmiastowe, czasowe lub trwałe usunięcie jakiejkolwiek Kontrybucji;
 3. Ostrzeżenie;
 4. Podejmiemy przeciwko Tobie kroki prawne
 5. Jeśli konieczne, ujawnimy informacje organom ścigania, jeżeli wyda nam się to konieczne.

Nie gwarantujemy, że Twoja Kontrybucja zostanie opublikowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmniejszenia lub usunięcia jakiejkolwiek Kontrybucji z jakiegokolwiek powodu.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wobec stron trzecich za treść i prawdziwość Twoich Kontrybucji. Użytkownik jest odpowiedzialny i poniesie odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez nas związku ze swoją Kontrybucją.

Poglądy wyrażone przez innych użytkowników oraz ich opinie nie reprezentują naszych poglądów i wartości.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych swoich załączników.

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej w Usługach (w tym bez ograniczeń treść i oprogramowanie używane w usługach) pozostaje naszą własnością lub własnością licencjodawcy (jeśli dotyczy). Te prawa są chronione prawami autorskimi, traktatami prawa na całym świecie i są wyraźnie zastrzeżone.

Jakiekolwiek korzystanie z naszych usług, w tym, bez ograniczeń, kopiowanie w całości lub w części, do użytku komercyjnego jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Możesz wydrukować kopię i / lub pobrać fragmenty z dowolnej strony Missguided do użytku osobistego.

Nie możesz:

 1. Używać jakiekolwiek części treści naszych Usług do celów komerycjnych bez uzyskania licencji od nas;
 2. Modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś z naszych Usług, jak również nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, filmów, nagrań lub grafiki wyrwanej z kontekstu. Nie masz pozwolenia na publikację, manipulację, dystrybucję ani reprodukcję żadnej treści lub kopii treści w żadnym formacie, która została przekazana Tobie lub jest opisana w naszych Usługach.
 3. Modyfikować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, ani tworzyć materiałów pochodnych na podstawie naszego oprogramowania lub dołączonej dokumentacji dostarczonej przez nas lub naszych licencjodawców w naszych Usługach.
 4. Używać lub reprodukować nazwy lub logo „Missguided” (oraz żadnych podobnych) bez naszej pisemnej zgody.

Nasz status (jak i wszelkich zidentifikowanych współautorów) jako autorów treści Usług zawsze muszą być uwzględnione.

Twoja interakcja z nami na portalach społecznościowych może zawierać Twoje treści, zdjęcia lub wideo („Twoja treść”).

Poprzez interakcję z nami na portalach społecznościowych, udzielasz nam trwałą, nieodwołalną, niewyłączną, przekazywalną, licencję do użytku Twojej treści w mediach społecznościowych na naszych stronach internetowych lub w jakichkolwiek innych zgłoszonych źródłach na odnośnych portalach społecznościowych.

Obejmuje to nieograniczoną licencję na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlanie treści (lub dowolną część Treści) na całym świecie i / lub włączenia jej w inne prace w dowolnej formie, mediach lub technologii znanych obecnie lub później rozwiniętych. Zastosowanie może również obejmować udostępnianie Twojej Treści z zaufanymi osobami trzecimi.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część usług z naruszeniem niniejszych Warunków, Twoje prawo do korzystania z Usług zostanie natychmiast przerwane, a Ty będziesz musiał zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały stworzone przez Ciebię.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza, ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub osobiste obrażenia, wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, jak również jakiejkolwiek innej naszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona bądź ograniczona przez prawo.

W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy wyłączyć wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub każde inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Usług lub treści w nich zawartych, jawnych lub domniemanych.

Missguided nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty, niezależnie czy w postaci umownej czy deliktowej (łącznie z zaniedbaniem) czy naruszeniem obowiązków ustawowych lub na innej podstawie nawet w sytuacji, gdy są możliwe do przewidzenia, wynikających lub związanych z użyciem czy braku umiejętności użycia naszych Usług lub korzystaniem i poleganiem na jakichkolwiek treściach znajdujących się w naszych Usługach.

Należy pamiętać, że świadczymy Usługi wyłącznie do użytku domowego, jak i prywatnego. Nie zgadzamy się na korzystanie lub używanie naszych Usług w celach handlowych lub biznesowych jak również nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w wyniku ataku typu DDos, działania wirusa lub innego szkodliwego elementu, który zainfekował sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne pliki użytkownika w związku z korzystaniem z naszych Usług lub związane z pobieraniem jakichkolwiek treści naszych Usług, jak również stron interntowych z nimi powiązanymi.

Nie możemy zagwarantować, że usługi będą bezpieczne i wolne od błędów lub wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurowanie technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Usług. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Prohibicja

Nie możesz nadużywać naszych Usług.

W odniesiniu do usług nie możesz: wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym lub naruszają zaufanie, prywatność lub są w jakiś sposób obraźliwe lub obscenicznie atakują strony internetowe za pośrednictwem ataku typu denial of service (odmowa usługi) lub rozproszonym ataku blokującym serwis (DDoS); popełnić lub nakłaniać do popełnia przestępstwa; uszkadzać danych; powodując rozdrażnienie innych użytkowników; naruszac prawa innych osób oraz ich prawa własności (w tym bez ograniczeń prawa własności intelektualnej); przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych materiałów reklamowych lub promocyjnych / „Spam”;podejmować prób wpłynięca na wydajność lub funkcjonalność jakiegokolwiek innego komputera mającego dostep do Stron w celu zhakowania jakichkolwiek aspektów Usług; jak również uszkodzenia danych. Poprzez naruszenie tego przepisu, popełniasz przestępstwo na mocy ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie Twojej tożsamości. W przypadku powyżej wymienionych naruszeń, Twoje prawo do korzystania z Usług zostanie natychmiast przerwane.

Nie wolno korzystać z Usług w celach komercyjnych (w tym bez ograniczeń przy użyciu zautomatyzowanych systemów i oprogramowania, aby wyodrębnić dane z usług) bez naszej pisemnej zgody.

Łącza do stron trzecich i zasoby na naszych stronach internetowych

W przypadku gdy Usługi zawierają linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te są dostarczone tylko dla Twojej informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron i zasobów.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych załączonych w Usługach. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzone przez nas lub jakkolwiek powiązanych z naszą stroną. Po uaktywnieniu któregokolwiek z tych linków spowodujesz opuszczenie naszych Usług a nie mamy nad nimi kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Portale Społecznościowe

Poprzez interakcje z nami na portalach społecznościowych (w tym bez ograniczeń dołączenie do naszej oficjalnej grupy/strony Missguided lub śledząc nas w na portalach społecznościowych "lajkując", "dzieląc się", "repostując", pisząc komentarze na portalach społecznościowych w odniesieniu do naszych Stron). ( "Interakcja" lub "Interakcje" (jeśli dotyczy)) użytkownik wyraża zgodę na naszą interakcję ze sobą na portalach społecznościowych oraz na przetwarzanie informacji na nich udostępnionych.

Informacje o Tobie, które mogą być gromadzone podczas interakcji z nami na portalach społecznościowych mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, profil użytkownika, wiek, preferencje, wybory i poglądy w odniesieniu do tematu lub przedmiotu przedstawionego na portalach społecznościowych, Twoje zdjęcia i inne obrazy i pliki wideo.

Twoja interakcja z nami na portalach społecznościowych może również wiązać się z załączeniem Twojego zdjęcia lub wideo (“Twoje zdjęcie”).

Jeśli chcesz zatrzymać interakcję z Missguided na portalach społecznościowych lub zaprzestanie używania przez nas jakichkolwiek informacji o Tobie na portalach społecznościowych poinformuj nas o tym, kontaktując się znami na adres podany poniżej.

Poprzez interakcję z nami (czy to na stronach internetowych, mediach społecznościowych lub innych) użytkownik wyraża zgodę i udziela Missguided trwałą, nieodwołalną, niewyłączną, przekazywalną licencję do użytku Twoich obrazów i treści do celów promocji, reklamy i rozpowszechniania towarów Missguided i usług, w tym bez ograniczeń dla celów uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności promocyjnej oraz w każdym nośniku, w tym bez ograniczeń; telewizji, portali społecznościowych, na naszych stronach internetowych, w prasie i na zewnętrznych materiałach reklamowych. Możemy użyć Twojego zdjęcia i Kontrybucji w dodatkowych celach, które zostaną szczegółowo opisane podczas gdy otrzymamy Twoje zdjęcie i / lub na innych warunkach promocyjnych oraz na warunkach, które zostaną zaprezentowane na naszej stronie Warunki Promocji.

Możesz mieć możliwość by zalogowac się na portale społecznościowe przez kliknięcie przycisku "podziel się". Logując się do portali społecznościowych za pośrednictwem tej usługi będziemy mieć możliwość wzbogacić i spersonalizować Twoje użytkowanie na naszych Stronach. W ramach tej usługi portale społecznościowe zapewnią nam dostęp do pewnych informacji, które zostały zapisane na Twoich portalach społecznościowych, będziemy używać, przechowywać i ujawniać te informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Funkcje te uruchomione są wyłącznie dla wygody i integracji, jak również udostępnienie tych funkcji nie oznacza zalecenia lub rekomendacji.

Dostępność

Robimy wszystko co w naszej mocy, aby dostępność naszych Stron i Usług była wygodna i bezpieczna dla wszystkich.. Zauważysz zmiany na Stronach w nadchodzącym roku. Ulepszenia w nawigacji, czytaniu tekstu, kolorystyce i wykorzystaniu czytników ekranowych.

Obowiązaujące prawo

Warunki i ich forma, podlegają prawu angielskiemu. Ty i my zgadzamy się, że Angielskie sądy posiadają jurysdykcję niewyłączną do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z lub w związku z Usługami

Kontakt z nami

eśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków prosimy napisać do obsługi klienta, Missguided Limited, 75 Trafford Wharf Road, Manchester, Wielka Brytania M17 1ES.